Decàleg de propostes del sector de la distribució pel futur Govern

Ancera ha elaborat un Pla de Mesures Executives necessàries per a la sostenibilitat del sector de la distribució independent de recanvis. L’objectiu és fer que els responsables dels partits polítics que es presenten a les eleccions generals prenguin consciència de la importància de legislar adequadament aquest mercat tan important de l’economia nacional.

Tal i com explica a la seva web la patronal, aquestes deu propostes, que transcrivim literalment a sota, permeten identificar reptes d’innovació i desenvolupar les estratègies i plans per afrontar-los; ajudar a millorar la competitivitat, productivitat i sostenibilitat, sensibilitzant per incrementar la seguretat del sector, així com conscienciar per reduir l’impacte sobre el medi ambient; i aconseguir un sector més sostenible, sempre en un mercat de lliure i justa competència que beneficiï al consumidor.

DECÀLEG DE PROPOSTES ELECTORALS D’ANCERA

  1. Promoure la neutralitat tecnològica: El sector de la venda i postvenda de l’automòbil, que aporta més d’un 13% al PIB, viu en una situació d’incertesa respecte a l’energia de propulsió dels vehicles. Els nous vehicles de combustió contaminen fins a un 90% menys que els més antics. Totes les tecnologies tenen les seves virtuts i els seus defectes pel que fa a emissions contaminants, per la qual cosa l’Administració ha de promoure en tot moment el principi de neutralitat tecnològica.
  2. Incentivar la renovació del parc: Els cotxes que circulen per les nostres carreteres tenen una edat mitjana superior a 12 anys, de manera que els més antics poden arribar a emetre fins a un 90% més de contaminació respecte als vehicles més nous, siguin dièsel o gasolina. Afavorir que el parc sigui més jove disminuirà les emissions contaminants, alhora que millorarà la seguretat a les carreteres.
  3. Millorar la imatge de l’automòbil: Aquest sector s’ha vist greument perjudicat per la falta d’informació de certa opinió pública, especialment pel que fa a les emissions de pol·lució a les grans ciutats, ja que només és responsable del 20% de les mateixes. El sector no cessa d’invertir en innovació i desenvolupament de components per què els vehicles siguin cada vegada més nets i eficients, amb l’objectiu de trobar una mobilitat completament sostenible que respecti el medi ambient. L’Administració ha de col·laborar amb la indústria en la comunicació pública de les accions empreses.
  4. Encoratjar el recanvi de peces i el manteniment preventiu: La renovació del parc exigeix ​​al ciutadà mig una gran inversió, però les emissions dels vehicles privats es redueixen fins a un 50% amb operacions de manteniment preventiu en tallers de reparació que substitueixin peces, especialment les més eficients i respectuoses amb el medi ambient. A més, un vehicle en òptimes condicions de garantir la seguretat a les carreteres. Les campanyes de sensibilització per al correcte manteniment i renovació de les peces ajuden a millorar tant la qualitat de l’aire com la seguretat viària.
  5. Establir un IVA reduït: Per poder encoratjar el recanvi de peces i l’adequat manteniment de vehicles, Ancera proposa una reducció de l’IVA en les operacions de reparació i manteniment, així com en el cost dels recanvis utilitzats, ja que van a millorar la seguretat viària i la qualitat de l’aire. Així mateix, i per tal de disminuir les emissions dels vehicles, els tallers de reparació podrien obtenir ajuts i avantatges fiscals, com l’IVA en béns d’equip i maquinària necessària per a la seva activitat i per mesurar les emissions contaminants dels cotxes.
  6. Facilitar la identificació de recanvis: La correcta identificació de recanvis és imprescindible en un sistema amb milions de referències. El consumidor és el principal perjudicat pels retards dels tallers per la incorrecta identificació de peces. Per això, el sector va demanar a la DGT, que va accedir a facilitar-ho, l’accés al número de bastidor del vehicle a través de la matrícula per millorar significativament la identificació. El problema és el cost repercutit al sector, que provoca que aquest servei sigui ineficaç per a la postvenda i el desenvolupament operatiu de 3.500 botigues de recanvis i 40.000 tallers de reparació independents, que facturen més de 25.000 milions d’euros anuals i donen feina a més de 200.000 persones. Solucionar aquest problema implicaria una millora en els serveis als consumidors i encoratjaria la revisió dels seus vehicles, el que millora la seguretat a les carreteres i té cura del medi ambient.
  7. Garantir l’accés a informació tècnica, dades i recursos: La tecnologia actual de l’automòbil fa imprescindible accedir a informació dels constructors de cotxes per poder reparar i mantenir els vehicles. Per aquesta raó, els operadors independents (tallers, distribuïdors, proveïdors o editors d’informació, entre d’altres) necessiten accedir a la mateixa informació i de la mateixa manera que els concessionaris i tallers autoritzats pel fabricant del vehicle, perquè els més de 40.000 tallers independents puguin competir de manera justa, eficaç i amb lliure competència. També cal garantir un accés just, segur, independent, no supervisat, en temps real i neutral a les dades del vehicle, una comunicació bidireccional amb el vehicle i les seves funcions, així com la capacitat d’interactuar remotament de forma segura i independent amb el conductor i executar programari independent amb el vehicle, promovent la igualtat de condicions i la seguretat. Són accions clau per què el sector independent pugui competir i no quedar-se fora del sector. Sense aquest accés, el sector no podria ni tan sols realitzar reparacions remotes o realitzar avisos de possibles avaries. A més, es restringiria la competència de tal manera que el fabricant seria qui proposaria a quins locals de reparació, o fins i tot d’oci, hauria d’anar el conductor. No obstant això, si accedeixen a les anteriors garanties, els consumidors tindrien ple control per decidir quins proveïdors de serveis poden accedir a les seves dades, sense interferències dels fabricants de vehicles; s’asseguraria la competència efectiva i la no supervisió a les empreses independents que competeixen entre si per part dels fabricants de vehicles; es permetrien solucions innovadores i nous models de negoci. Això és totalment compatible amb la ciberseguretat, a més, milloraria la seguretat viària i contribuiria a una economia més sostenible i circular, garantint el compliment de les normes de protecció de dades a través d’una relació directa entre el proveïdor de serveis i el cliente. ANCERA dóna suport a la ciberseguretat i la protecció a l’automobilista, però també el desenvolupament del potencial del mercat garantint la confiança en les noves tecnologies de mobilitat. És possible tenir el més alt nivell de protecció en ciberseguretat, alhora que es permet una comunicació independent amb el vehicle i les seves dades. El suport del Govern a hores d’ara és imprescindible per a tot el sector de la postvenda independent, que observa com les marques de vehicles pretenen, amb el subterfugi de la ciberseguretat, crear un mercat captiu.
  8. Mantenir la lliure competència en la postvenda: Actualment es debat a Brussel·les el futur del Bloc d’Exempció per Categories del sector de l’automòbil. Aquesta norma permet a l’usuari reparar el seu vehicle on i amb les peces que triï sense perdre la garantia; als fabricants de components vendre al sector independent; i als tallers autoritzats comprar al sector independent i usar peces originals o equivalents. També obliga a accedir sense discriminació a la informació tècnica en un format fàcilment accessible i utilitzable; a subministrar peces originals a tallers; i al doble marcatge en els recanvis. És imprescindible mantenir aquestes exempcions reglamentàries per poder competir lliure i justament i, per descomptat, adaptar-les a les necessitats del mercat actual. El suport del Govern espanyol a una actualització del Reglament permetrà a les nostres empreses beneficiar-se de condicions més justes per competir amb els fabricants de vehicles en els nous serveis resultants de la creixent digitalització del vehicle i dels serveis de postvenda de l’automòbil.
  9. Evitar que les peces visibles siguin captives: També es debat actualment a Europa la norma que permet la venda de recanvis visibles pel sector independent. En cas de no existir, tant la venda com les reparacions de peces visibles estarien captives en el sector marquista, podent augmentar els preus, tal com mostren diversos estudis, fins a un 30%. D’aquesta manera, davant l’injustificat preu de les peces visibles procedent des d’aquest monopoli, negaria la capacitat de decisió del consumidor pel que fa a la renovació del seu automòbil. La innovació i la seguretat del vehicle no es veurà minvada mai amb la clàusula de reparació de la directiva de disseny, que ha funcionat molt bé fins ara al mercat espanyol: d’una banda, la innovació en el sector ha anat augmentant any a any al produir-se una competència lliure i efectiva; de l’altra, les peces visibles i estètiques no tenen repercussió en la seguretat, i les que sí que la tenen estan subjectes a les estrictes normes d’homologació de tipus que han de passar tots els vehicles i peces introduïdes a la Unió Europea.
  10. Garantir al consumidor la llibertat d’elecció de taller: Més del 90% de les reparacions de carrosseria i pintura dels vehicles procedeixen del sector assegurador, de manera que establir una competència lliure i justa en tota la cadena de postvenda de l’automòbil és necessària per garantir la llibertat d’elecció del consumidor pel que fa al taller de reparació i les peces utilitzades. Per tant, preveure disposicions normatives que garanteixin aquesta llibertat d’elecció facilitaria arribar a les més altes cotes d’innovació i de desenvolupament competitiu del sector, incloent preus més baixos de les reparacions.

Esta entrada también está disponible en: Espanyol

Aicrag contagia Energia en Moviment
POST ANTERIOR
La ‘next generation’ de serveis Serca, al teu abast amb Aicrag
SEGÜENT POST