Les xarxes de tallers de Serca, a MRyT

Reproduïm la secció de SPG Tallers, Professional Plus i Nexus Auto, les xarxes de Grupo Serca Automoción, del reportatge especial dedicat a les xarxes tallers publicat al número 414 de MRyT.

1 Comentaris de la Central sobre la situació general de la reparació a Espanya.

La situació 2019 és el reflex de les incerteses mediambientals i polítiques actuals. Els tallers presenten un lleuger augment de la seva facturació respecte a l’anterior any. Tots els mitjans de comunicació, a més alerten d’una nova crisi econòmica, creant una psicosi en el nostre sector. L’economia són cicles com dents de serra, els tallers de les xarxes estan ben preparats per afrontar els reptes presents i futurs per oferir els millors serveis als seus clients i donar continuïtat als seus negocis.

2 Problemàtiques més rellevants que transmeten els membres de la Xarxa.

Les problemàtiques estan relacionades amb l’opacitat de certs fabricants d’automòbils en l’accés a la informació per a la seva reparació i manteniment. Des del grup es lluita per revertir la situació, per tenir les mateixes oportunitats d’accés a la informació i reparació sigui taller multimarca o marquista. També hi ha preocupació per la proliferació de tallers il·legals. Tenen la sensació que tenen més inspeccions els tallers legalitzats que els que no.

3 Activitats més rellevants que des de la Central s’han realitzat durant aquest any per millorar els diversos serveis oferts per la xarxa i resultats obtinguts.

Tots els serveis Next evolucionen gràcies a les millores que proposen els tallers i les pròpies. Next control, programa de gestió, evoluciona amb fitxatges, finançament, plantilles, llistats, seguretat. Next assist, augmentant la plantilla per oferir un servei personalitzat, nova app, augment de les pàgines web de fabricant. Next Academy, augmenta la plantilla per cobrir l’augment de la demanda de cursos. Nova plataforma iCloud Academy de consulta i formació. Next control, programa de valoració, amb nous serveis d’encreuament de referències amb origen. Els resultats són augment de clients i llicències dels diferents serveis.

4 Accions 2020 que es desenvoluparan a la Xarxa.

Es desenvoluparan plans de millora en les tres xarxes, tant a Espanya com a Portugal, per augmentar el nombre de tallers.

5 EL TALLER I EL DESAFIAMENT MEDIAMBIENTAL: Què fan les xarxes proactivament per intensificar car la protecció mediambiental en els tallers adscrits? Què duen a terme els seus membres de forma individual, més enllà de l’acompliment de les normatives obligatòries, per potenciar aquest aspecte en el seu negoci? Què suposen per als seus membres aquestes normatives obligatòries? És un plus posar de manifest davant la societat tots els esforços que realitzen tallers de la xarxa? ¿Es monetitzen aquests esforços?

Els tallers compleixen estrictament la normativa mediambiental de cada comunitat autònoma. Tots els residus generats per poder efectuar el correcte manteniment i reparació dels vehicles comporta un traçabilitat dels mateixos, oli usat, bateries, pneumàtics, etc. Conscients de la importància de l’entorn en el nostre planeta, han rebut formació sobre l’escalfament global, gasos d’efecte hivernacle, destrucció de la capa d’ozó, en totes les formacions sobre manipulació de gasos fluorats per a vehicles utilitzats per al confort tèrmic de les persones .

Molts d’ells minimitzen l’ús d’envasos, utilitzant el sistema de contenidors amb dispensador d’oli, també és important assenyalar que tota la gamma de motors d’arrencada, alternadors remanufacturats influeix en un menor percentatge de gasos d’efecte hivernacle en la fabricació. Tots els tallers de la xarxa revisen els vehicles perquè siguin més eficients i menys contaminants en les pre ITV i manteniments preventius.

Els clients tenen totes les garanties i traçabilitat que es fa amb els residus que han generat els seus vehicles, donant-los una tranquil·litat que es compleix la normativa mediambiental.

Esta entrada también está disponible en: Espanyol

Els consells d’Aicrag al retorn de l’activitat al taller
POST ANTERIOR
Next Academy Reevolucio: la formació del futur, avui
SEGÜENT POST